Σχετικά με το Έργο

“Το DESCI προωθεί εναλλασσόμενες διαδρομές κατάρτισης με βάση την προσέγγιση Living Lab, υιοθετώντας μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού και συνδέει το σχολείο με τις επιχειρήσεις, την έρευνα και την τοπική κοινότητα.

Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας χώρος συνεργασίας: ένα εργαστήριο καινοτομίας για την τοπική κοινότητα, μέσα από το οποίο οι μαθητές υποστηριζόμενοι από ερευνητές και εκπαιδευτές από των κόσμο των επιχειρήσεων, θα μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που θα είναι κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμα.””

Το DESCI απαντά στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και του κόσμου της εργασίας, συνδέοντας τα προγράμματα κατάρτισης με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.

Ένα βασικό ζήτημα είναι η διδασκαλία της καινοτομίας στις διάφορες μορφές της και η ζωτική της σύνδεση, όπως τονίζεται σε πολλές μελέτες, με ηθικές, κοινωνιολογικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Το DESCI χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus Plus (Βασική Δράση KΑ2), από την ιταλική Εθνική Υπηρεσία INDIRE. Ο διαχειριστής του προγράμματος είναι η CNR-IRPPS και οι εταίροι είναι θεσμικά όργανα που ανήκουν στον κόσμο της έρευνας και της εκπαίδευσης από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.”