Αποτελέσματα και δραστηριότητες

Η βασική ιδέα του έργου DESCI είναι ότι το σχολείο γίνεται Living Lab για την τοπική κοινωνία, δηλαδή το σχολείο γίνεται «φυτώριο» καινοτομίας και δημιουργικότητας, ένας χώρος συνεργασίας όπου οι μαθητές αναπτύσσουν παραδόσεις (προϊόντα ή υπηρεσίες) κοινωνικής χρησιμότητας, υπό την καθοδήγηση ερευνητικών φορέων, ενώσεων και εταιρειών. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στην τοπική κοινωνία / τις κοινότητες και γίνεται ένας κόμβος για την καινοτομία που συνδέεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάπτυξη εργαλείων

Η προσέγγιση DESCI στην Eναλλακτική Kατάρτιση παρουσιάζεται και διευκρινίζεται σε 3 διαφορετικές εργαλειοθήκες και άλλους εξωτερικούς πόρους:

  • 1 εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς
  • 1 εργαλειοθήκη για μαθητές
  • 1 εργαλειοθήκη για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην επιχείρηση / κατά τη διάρκεια της πρακτικής

Οι τρεις εργαλειοθήκες εννοούνται ως Εγχειρίδια/Οδηγίες για την παρουσίαση μεθοδολογιών, επιχειρησιακών εργαλείων και προτάσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εμπειρίας της εναλλασσόμενης κατάρτισης.

Μια «Συγκριτική ανάλυση των Ευρωπαϊκών λυκείων και συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης»
μια λίστα ελέγχου DESCI (που περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις μιας Εναλλασσόμενης Κατάρτισης DESCI)
ένα έγγραφο με τίτλο «Δεξιότητες και ικανότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας», το οποίο εστιάζει στις δεξιότητες και τις ικανότητες που μπορούμε να ορίσουμε «για δημιουργικότητα και καινοτομία», βάσει επιστημονικής βιβλιογραφίας, προηγούμενου Ευρωπαϊκού Έργου και σύστασης
Προβλέπεται επίσης η παραγωγή “”μαθήματα βίντεο””, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκμάθηση και η κατανόηση των καλυπτόμενων θεμάτων.

Οι τρεις εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες αναπτύσσονται μέσω συμμετοχικής προσέγγισης, αρχής γενομένης από εμπειρίες και ικανότητες των εταίρων της Κοινοπραξίας. Η ποικιλία των συνεργατών που περιγράφηκαν προηγουμένως, επιτρέπει την εξέταση των διαφορετικών εμπειριών και απόψεων των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρήσεις, ενώσεις).

Στη συνέχεια, οι δοκιμαστικές εργαλειοθήκες υποβάλλονται σε μια αρθρωτή διαδικασία ελέγχου, βελτίωσης και επικύρωσης.”

Η εν εξελίξει διαδικασία δημιουργίας και διάδοσης γνώσεων

Η συμμετοχική προσέγγιση εφαρμόζεται επίσης προς την κοινότητα των ενδιαφερομένων. Κάθε χρόνο, το DESCI παρέχει εθνικά Open Campus, στα οποία εμπλέκονται όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς (εκπρόσωποι των εθνικών τοπικών και περιφερειακών αρχών, σχολικές αρχές, εκπαιδευτικοί, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις, ΜΚΟ, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικοί στην παιδαγωγική και διδακτική, εκπρόσωποι εταιριών), για να βελτιωθούν ενεργά οι εργαλειοθήκες του DESCI με συγκεκριμένα αποτελέσματα που αντιπροσωπεύουν μια σύνθεση των αναγκών των κοινοτήτων μας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες εξελίξεις. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινότητας των ενδιαφερομένων από τα αρχικά στάδια του έργου.

Κατά τη διάρκεια κάθε Open Campus οργανώνονται συνεδρίες world cafe για να διερευνηθούν, σε μια διαδικασία συν-δημιουργίας γνώσης, τα τρέχοντα αποτελέσματα του έργου και να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή στο σύστημα DESCI. Στα World Cafes η διαδικασία παρέχει ένα ανοιχτό φόρουμ συζήτησης για να κατανοήσουν και να μάθουν από πολλές απόψεις. Οι συμμετέχοντες συνομιλούν ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, παίρνοντας τις ιδέες από μια ομάδα και προσθέτοντας τους, αναπτύσσοντας ιδέες μέσω πολλαπλών συνομιλιών με ποικίλο αριθμό ανθρώπων και επεκτείνοντας τη συλλογική γνώση της ομάδας.”

Δοκιμές εργαλείων

Οι εργαλειοθήκες θα δοκιμαστούν από τα σχολεία-εταίρους του έργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα εφαρμοστούν Εναλλασσόμενες Διαδρομές Κατάρτισης, δοκιμάζοντας τις εργαλειοθήκες που αναπτύχθηκαν. Στο τέλος του πρώτου έτους δοκιμών θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η χρηστικότητα τους και θα εφαρμοστούν βελτιώσεις στις εργαλειοθήκες, που θα προέρχονται τόσο από αναφορές world cafés όσο και από τις δοκιμές πεδίου. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, οι εργαλειοθήκες θα δοκιμαστούν εκ νέου, για να δημιουργηθεί μια τελική κοινή έκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει πάντα μια ποικιλία φορέων.

Αξιολόγηση έργου

Τέλος, ολόκληρο το έργο – δραστηριότητες και αποτελέσματα – αξιολογείται από έναν εσωτερικό αξιολογητή – Polibienestar, Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη φάση των δοκιμών και τα αποτελέσματα των world cafés. Στο τέλος των δοκιμών των εργαλειοθηκών, η αξιολόγηση θα είναι σε θέση να:

-επικυρώνει τη γενική δομή του συστήματος
-προτείνει τις αλλαγές που είναι χρήσιμες για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων και
-επικυρώνει τα εργαλεία που έχουν λειτουργήσει.