Εκπαιδευτικοί Πόροι

Το DESCI έχει αναπτύξει εργαλειοθήκες για καθηγητές, μαθητές και εκπαιδευτές για την παροχή υποστήριξης κατά την εμπειρία εναλλασσόμενης κατάρτισης, συγκεκριμένα:

1 εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς
1 εργαλειοθήκη για μαθητές
1 εργαλειοθήκη για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων
Τα τρία προϊόντα εννοούνται ως Εγχειρίδια / Οδηγοί για την παρουσίαση μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και προτάσεων που στοχεύουν στη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, κατά την εμπειρία εναλλασσόμενης κατάρτισης, σε τομείς τεχνολογικής μελέτης.

Τα εργαλεία, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΩ (οι δάσκαλοι), ΕΜΠΝΕΩ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΩ (μαθητές), ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ (όλοι οι φορείς στην επιχειρησιακή εργασία τους), ΑΞΙΟΛΟΓΩ (οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται)

Εργαλειοθήκες

Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Εργαλειοθήκη Μαθητών Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης

 

Σενάρια

Ένας από τους κύριους στόχους του DESCI είναι η ανάπτυξη σεναρίων και η διάχυση βέλτιστων πρακτικών που θα επιτρέψουν στους καθηγητές και στους εκπαιδευτές να εφαρμόσουν την εναλλακτική εκπαίδευση και την προσέγγιση Living Lab. Σε αυτά τα σενάρια τα σχολεία συμμετέχουν στη διαχείρηση λύσεων των προβλημάτων της τοπικής κοινότητας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

Εφαρμοσμένα Σενάρια