Εργαλειοθήκη Μαθητών

Η εργαλειοθήκη των μαθητών είναι ένας οδηγός που επιτρέπει στον μαθητή να παρακολουθεί τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν οι δάσκαλοί τους στο σενάριο που θέτει την DESCI ASL δραστηριότητά τους. Η εργαλειοθήκη συγκεντρώνει έναν αριθμό εργαλείων κατάρτισης, μερικά από τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρθρωση της εργασίας που έχουν ανατεθεί σε κάθε φάση του σεναρίου τους. Η ιδέα είναι να προσφέρει στους φοιτητές, αφενός, μια αρχιτεκτονική που να τους εξηγεί πού βρίσκονται στη διαδικασία και, αφετέρου, συγκεκριμένα εργαλεία κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μία φάση.

DESCI_Toolkit_For-Students_GR
Κατεβάστε το DESCI Εργαλειοθήκη Μαθητών