Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών

Οι οδηγοί του DESCI παρέχουν τα βασικά στοιχεία για τον προγραμματισμό μιας κατάρτισης DESCI στο σχολείο. Πρόκειται για έναν ευέλικτο οδηγό που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν εναλλασσόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Living Lab, τον πυρήνα της προσέγγισής μας στη διδασκαλία. Δείχνει σύνολα ενοτήτων και μεθοδολογιών που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή τους. Η θεμελιώδης ιδέα αυτής της εργαλειοθήκης είναι να προσεγγίσει τη διδασκαλία στο Εναλλασσόμενο Εκπαιδευτικό Σύστημα, υποθέτοντας ότι τα σχολεία γίνονται κεντρικά σημεία της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην περιοχή τους. Το σχολείο γίνεται ο τόπος όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συνδημιουργούν υπηρεσίες, προϊόντα ή έργα συνεργαζόμενοι με επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και τελικούς χρήστες. Αυτό θα ωφελήσει την κοινωνία τους σε γενικές γραμμές με βιώσιμους και οικονομικά κερδοφόρους τρόπους.

DESCI-Guidelines-For-Teachers_Gr
Download the DESCI Teacher’s toolkit