Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Το ΕΚΠΑ αποτελεί ερευνητικό κόμβο για τη δημιουργία καινοτόμων χρήσεων ψηφιακών μέσων στα σχολεία και την έγχυση τους σε πραγματικές σχολικές εγκαταστάσεις, με έμφαση στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ συμβάλλει στην εκπαιδευτική πολιτική για τη δημιουργία καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα επονομαζόμενα Πειραματικά Σχολεία που έχουν επίσημα καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργούν στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση της εφαρμογής παιδαγωγικών καινοτομιών και τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής έρευνας.

Ρόλος στο DESCI: Το ΕΚΠΑ θα είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση Συγκριτικής ανάλυσης των Ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εναλλασσόμενων συστημάτων κατάρτισης: συμμετοχή στις εθνικές πιλοτικές και εκδηλώσεις Open Campus και υπεύθυνο για τις δραστηριότητες διάδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://etl.ppp.uoa.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας: Ζαχαρούλα Σμυρναίου, zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr