Πανεπιστήμιο της Βαλένθια

Το POLIBIENESTAR (http://www.Polibienestar.org) είναι ένα Ινστιτούτο Δημόσιας Έρευνας που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Ισπανία) με επικεφαλής τον Jordi Garcés, Πρύτανη του Asturias, διακεκριμένο επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Georgetown, με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στην κατάρτιση και την έρευνα. Ειδικεύεται στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική τεχνολογία, τεχνικές συμβουλές και κατάρτιση στον τομέα των δημόσιων πολιτικών και αξιολόγηση σε θέματα σχετικά με: κοινωνική ένταξη, κοινωνικά και υγειονομικά συστήματα, νεολαία, απασχόληση και αγορά εργασίας, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κοινωνική πρόνοια, δια βίου μάθηση, φιλικές προς τις ΤΠΕ, επιχειρηματικότητα και προσβασιμότητα.

Το Polibienestar αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα με περίπου 100 ερευνητές με εθνική και ευρωπαϊκή εμπειρία από εννέα διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου της Βαλένθια και οκτώ συνδεδεμένες μονάδες από τα ισπανικά πανεπιστήμια: Castellón, Murcia, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, Bilbao, Politécnica de Madrid and Politécnica de Valencia. Το Polibienestar διαθέτει επίσης δύο διεθνείς μονάδες, τη Χιλή και την Παραγουάη. Το προσωπικό του Polibienestar αποτελείται από ερευνητές διαφορετικού υποβάθρου που εργάζονται μαζί για να μελετήσουν κοινωνικά φαινόμενα και φαινόμενα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων για την κοινωνιολογία, την κοινωνική εργασία και την εκπαίδευση, την πολιτική επιστήμη, την ιατρική, τη μηχανική, την πληροφορική, την αρχιτεκτονική, την επικοινωνιακή οικονομία και το δίκαιο.
Επιπλέον, το Polibienestar διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο Ευρωπαϊκών επαφών λόγω του ενεργού ρόλου του στην ευρωπαϊκή έρευνα και στο σχεδιασμό πολιτικής. Μεταξύ άλλων, το Polibienestar συνεργάζεται με τους CORAL – Community Of Regions for Assisted Living, ENSA – European Network of Social Authorities και δύο COST Actions – Cooperation in Science and Technology: ISCH COST Action IS1102 “Social Services, Welfare State and Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance” και ISCH COST Action IS1204 “Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services”.
Συνοπτικά, η Polibienestar έχει συμμετάσχει και έχει συντονίσει περισσότερα από 40 έργα R&D που χρηματοδοτούνται από ισπανικά υπουργεία, όπως το Υπουργείο Επιστημών και Παιδείας με διάφορα σχέδια και προγράμματα (πρόγραμμα CENIT, πρόγραμμα Innfluye) και το Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου. Επίσης με Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα 6ο και 7ο Framework Programme (FP6-2005-SSP-5º-044359, FP7-2008-HEALTH-223037, FP7-2012-SSH.2012.1.3-2-320121), το AAL Programme (AAL-2010-3-041), το Daphne III Programme (JLS/2012/DAP/AG/3086; JUST/2010/DAP3/AG/1059-30; JLS/2008/DAP3/AG/1275), το Progress Programme (VP/2010/007/0129), το ENPI CBCMED (Nº3/156), το Youth in Action Programme (2010-51016/00/-001 YT7 PDPA7), το LifeLong Learning Programme (540139-LLP-1-2013-1-IT-GRUNTVIG-GMP; 2013-1-RO1-GRU06-29490), το Erasmus + Programme (2015-1-IT02-KA201-015417, 2015-1-UK01-KA202-013710, 2015-1-BE02-KA202-012268), και το Health Programme (529881; 533157. Επιπλέον, το Polibienestar έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Polibienestar έχει παράξει 68 άρθρα ISI, 37 αναπροσαρμοσμένα σε διαφορετικά δίκτυα, 23 κεφάλαια βιβλίων και 13 βιβλία.
Στο πλαίσιο του έργου DESCI, η ομάδα του Polibienestar, με επικεφαλής τον Jordi Garcés Ferrer, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εφαρμογής των πιλοτικών στις διάφορες περιοχές και για την οργάνωση τριών Open Campus και World Café με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ανάπτυξη μεθοδολογίας.

Επικοινωνία: jordi.garces@uv.es

Το DESCI στην ιστοσελίδα του εταίρου: http://www.polibienestar.org/proyectos/proyectos-europeos/#desci