1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών

Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο είναι ένα από τα 10 πειραματικά Γυμνάσια της Ελλάδας και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στη ζώνη της Πλάκας. Όντας πειραματικό σχολείο έχει μόνιμη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τη συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, την υποστήριξη του Πανεπιστημίου για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και την παροχή πρακτικής κατάρτισης στους φοιτητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν την εκπαιδευτική σταδιοδρομία. Επιπλέον, το σχολείο τρέχει σχολικούς ομίλους ενδιαφέροντος και αριστείας.

Διαθέτει συνολικά 25 δασκάλους και 234 μαθητές, ηλικίας 12 έως 15 ετών. Οι μαθητές χωρίζονται σε 9 μαθήματα (3 βαθμίδες) από 26 μαθητές το καθένα. Οι μαθητές προέρχονται κυρίως από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Η κοινωνικοοικονομική προέλευσή τους είναι μέσης και κατώτερης τάξης. Το σχολείο έχει καθιερώσει μια σειρά διαδικασιών που προωθούν την προσπάθεια οικοδόμησης ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών.